ต้องการเป็นบริษัทที่ส่ง

มะเขือเทศคุณภาพที่ดีที่สุด

ให้กับลูกค้า  เป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้นำอันดับ 1 ในเรื่องคุณภาพมะเขือเทศ

แต่ยังต้องการเป็นอันดับ 1

ในการนำผัก และสินค้าเกษตรระดับพรีเมียมส่งตรงถึงลูกค้า

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ตามพันธกิจของเราคือการประสบความสำเร็จในการผลิต

มะเขือเทศคุณภาพสูง เช่นเดียวกับการส่งผักพรีเมียม

ไม่ว่าจะเป็นผักที่ปลูกที่ฟาร์มของเราเอง หรือคัดสรรเข้ามา

จากต่างประเทศ เพื่อขายกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย

 

● ทำให้พนักงานมีความสุข และร่วมพัฒนาเติบโตไป กับ  บริษัทฯ

● ทำให้ลูกค้ามีทั้งสุขภาพที่ดี และมีความสุขในการได้รับ สินค้า

และ บริการของเรา

● สร้างความมั่งคั่งให้กับผู้คนในชุมชน

● ทำให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน และสร้าง อนาคต

ที่ดี ให้กับคนรุ่นใหม่

บริษัท

 Japan Agri Challenge Asia Co., Ltd.

 Japan Agri Challenge (Thailand) Co., Ltd.

ติดต่อ

 

โทร :    +66-2-0063-437

facebook-logo.png
Line.png
youtube.png
instagram-logo (1).png

ที่อยู่

86 สุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

252 ม.12 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

 

464   ม.3   ต.น้ำหนาว   อ.น้ำหนาว   จ.เพชรบูรณ์ 67260